Øksnes Entreprenør har etablert egen oppmålingsavdeling

Del: Del på Facebook Del på Twitter Del via epost

- Vi skal også selge våre oppmålingstjenester, sier Viggo Willassen som er oppmåler og leder for den nyetablerte oppmålingsavdelingen som Øksnes Entreprenør nå har etablert.

- Vi finner det formålstjenlig å ha en slik avdeling og kapasitet til egne prosjekter. Men når vi først investerer i utstyr og har kompetansen kan vi selge disse tjenestene også til andre, sier administrerende direktør i Økenes Entreprenør, Barry Olsen

Viggo, som leder oppmålingsavdelingen, har utdanning innen land- og sjømåling.

- Vi bruker blant annet GPS, totalstasjon og behandler data i Gemini. For sjømåling har vi god erfaring i bruk av PDS2000 Multibeam. Det skal bli godt å få brukt utdannelsen i et så spennende selskap som Øksnes Entreprenør.

Willassen har sin utdannelse fra treårig Teknisk Fagskole for bygg og anlegg med spesiell tilleggsutdanning innen landmåling og senere toårig landmålerutdanning fra Ingeniørhøyskolen på Gjøvik.

Hva er de viktigste områdene for oppmåling?

- Det er landmåling, mengdeberegning, bygg- og anleggsstikking, bunnkartlegging og matrikkelmåling. Og vi gjør også as-built/FDV-dokumentasjon til alle typer prosjekter. Dette er jo ofte et krav for å få full ferdigstillelse av et prosjekt, sier Willassen som forteller at den nye avdelingen i Øksnes Entreprenør har investert i det aller beste utstyret som finnes på området.

- Vi skal stille med topp utstyr og nøyaktighet. Alltid!

Oppmaaling_002