Prosjekter

Noen prosjekter vi er stolte av.

Skjervøy Industrikai (2019). Oppdragsgiver: Skjervøy Kommune Utvidelse av kai Skjervøy