Prosjekter

Noen prosjekter vi er stolte av.

Skjervøy Industrikai (2019). Oppdragsgiver: Skjervøy Kommune Utvidelse av kai Skjervøy

Bakeri Fauske (2020-2021). Oppdragsgiver: COOP Nordland.

Skjervøy Kai (2015). Oppdragsgiver: Skjervøy kommune.