Sentral godkjenning

Øksnes Entreprenør har sentral godkjenning for både søknadsprosess, prosjektering og utførelse.

Sentral godkjenning blir sett på som et kvalitetsstempel i byggebransjen.

Sentral godkjenning viser at foretaket har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen.

Med sentral godkjenning, vet kommunen/byggherren at foretaket har den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken.

Det gir enklere og raskere kommunal saksbehandling enn lokal godkjenning for ansvarsrett i hver byggesak.

Den sentrale godkjenningsordningen skal sikre bedre etterlevelse av plan- og bygningslovgivningen og bidra til færre byggefeil.

Vi er stolte over å være med på å bygge landet vårt!

ØKSNES ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder: