Komplett sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitets-stempel i byggebransjen. Øksnes Entreprenør har komplett sentral godkjenning som gjør at bedriften kan ta hele prosessen for byggherren fra start og frem til ferdigattest. Dvs. totalt ansvar for både søknadsprosess, prosjektering og utførelse.

 

Sentral godkjenning blir sett på som et kvalitetsstempel i byggebransjen.

Sentral godkjenning viser at foretaket har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen.

Med sentral godkjenning, vet kommunen/byggherren at foretaket har den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken.

Det gir enklere og raskere kommunal saksbehandling om lokal godkjenning for ansvarsrett i hver byggesak.

Den sentrale godkjenningsordningen skal sikre bedre etterlevelse av plan- og bygningslovgivningen og bidra til færre byggefeil.

Vi er stolte over å være med på å bygge landet vårt!