“Norges beste kaibygger?”

Mange sier at vi i Øksnes Entreprenør er Norges beste på å bygge kaier. Det er sikkert vanskelig å måle, men det vi kan si sikkert er at vi har svært mange kaioppdrag med gode tilbakemeldinger!

Øksnes Entreprenør Kai

Vi har lang erfaring i å gjennomføre hele prosessen fra idé til ferdig kai. Vi bygger kaiene våre basert på et modul-system - som vi kaller kai-elementmetoden – og som vi har utviklet i samarbeid med våre konsulenter i Klausengruppen. Modulsystemet er sikkert, effektivt, rimelig og ikke minst mer miljøvennlig.

Vi prefabrikkerer modulene innendørs i vår egen fabrikk på Myre og transporterer dem til byggeplassen hvor kaia skal bygges. En av fordelene med dette er at vi unngår sjø og salt inn i elementene, noe som ellers ofte skjer når produksjonen skjer på byggeplassen.

Dette gir den ferdige kaia vesentlig lengre levetid enn ved tradisjonell byggemåte. Levetiden kan også forlenges med påføring av egnet impregnering på elementene i fabrikken. 

Denne produksjonsmetoden effektiviserer også prosessen, da modulene lages på fabrikken parallelt med at peling, plastring og fylling foregår på anleggsområdet. Ved å produsere inne i egen fabrikk sørger vi for en mest mulig miljøvennlig produksjon av elementer ved at det ikke forekommer utslipp og produksjonsutstyret gjenbrukes.

Vi har bygget kaier langs norske kysten fra Sognefjorden i sør til Kirkenes i nord. Vi bygger for kommuner, havnevesen, firma og private. Vi er stolte av våre kailøsninger og har mange kunder som kan bekrefte vår kvalitet. Som kunde skal du oppleve oss som ETT TEAM enten vi tar oppdraget alene eller sammen med partnere.