Elementfabrikker på Myre

Øksnes Entreprenør produserer prefabrikkerte betongelementer til egen produksjon av totale råbygg og kaier. Vi produserer også treelementer, og selger elementer til eksterne entreprenører og andre kunder. I 2016 ferdigstilte vi en egen treelementfabrikk med tilknytning til byggevare, noe som muliggjør enda mer kostnads- og tidseffektiv produksjon.

Vi er spesialister på stålbygg og –haller, samt prefabrikkerer elementer i tre og betong etter et egenutviklet modulsystem. Ved å produsere inne i egen fabrikk sørger vi for en mest mulig miljøvennlig produksjon av elementer ved at det ikke forekommer utslipp til miljøet utenfor fabrikken samt at produksjonsutstyret gjenbrukes.

Elementene transporterer vi fra fabrikkene til byggeplassen hvor kaia eller bygget skal bygges. En av fordelene med dette er at vi unngår sjø og salt inn i elementene, noe som ellers ofte skjer når produksjonen skjer på byggeplassen. Ved modulproduksjon i fabrikken gir dette den ferdige kaia en vesentlig lengre levetid enn ved tradisjonell byggemåte. Innearbeidet i fabrikken korter ned byggetiden fordi vi kan jobbe uavhengig av vær og vind. Denne produksjonsmetoden effektiviserer også prosessen, da elementene lages på fabrikken parallelt med at blant annet peling, plastring og fylling foregår på anleggsområdet.

Vi leverer løsninger som gir større fleksibilitet, kortere byggetid og bedre økonomi i prosjektet.

Våre produkter:

  • Eget utviklet system på elementer til fundamentering for bygg og kaier
  • Ringmurer
  • Isolerte brystningselementer
  • Eget system på utvendig fendring av bygg med betongelementer
  • Søyler, dragere
  • Kulverter
  • Støttemurer
  • Modulenheter i tre
  • Veggelementer i tre