Vi har spesialkompetansen!

Det er viktig for Øksnes Entreprenør å være fleksibel overfor våre kunders behov og tilby det kundene ønsker. Dette oppnår vi ved å tilegne oss den riktige kompetansen for å ivareta kundenes interesser på best mulig måte fra A til Å. Vi tar oss av søknad, prosjektering og utførelse! Alltid! Gjennom en helhetlig tankegang rundt kunden kan vi prestere og levere på toppnivå for våre kunder.

Øksnes Entreprenør Prosjektering

Øksnes Entreprenør har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Ved valg av ØE til ditt prosjekt tar vi ansvar for din byggesøknad og sørger for en ryddig og forutsigbar søknadsprosess. 

Vi har intern spesialkompetanse på prosjektering. Kurt Ole Jørgensen er ansvarlig prosjekterende i ØE. Vi har også et tett samarbeid med Klausengruppen. Gjennom flere års samarbeid med prosjektering til våre prosjekter har vi opparbeidet oss den beste ekspertisen på dette fagområdet.