Vi stiller med topp utstyr og nøyaktighet!

ØE Geo er en geomatikk- og oppmålingsavdeling som utfører oppdrag over hele landet. Med presist utstyr, nøyaktighet, fleksibilitet og mobilitet hjelper vi både private og offentlige utbyggere.

 

Øksnes Entreprenør Oppmåling

Måletjenester
Vi tilbyr måletjenester for bygg- og anleggsbransjen, kommuner, prosjekterende arkitektfirmaer og private over hele Norge.

Vi gjør blant annet følgende målinger:

 • Landmåling
 • Mengdeberegning- bygg- og anleggsstikking
 • Bunnkartlegging
 • Måling til matrikkel
 • Grunnlagsmåling
 • Detaljmåling
 • Eiendomsmåling
 • Profilering av områder
 • Masseberegning
 • Innmåling / utsetting av vei, vann og avløp
 • Innmåling/ utsetting av kummer
 • Innmåling / utsetting av strøm og telekabler
 • Innmåling / utsetting av eiendommer

Dokumentasjon

Ulike kunder har ulike behov og ønsker til dokumentasjon og overlevert produkt. Dokumentasjonen gjøres derfor etter avtale og ønske fra kunden. Uavhengig av produkt, leverer vi til avtalt pris og avtalt tid. Alltid.

Vi dokumenterer oppmålingene våre gjennom oppmålingsrapporter og grunnlagsmålinger:

 • Stikningsrapporter fra målebok
 • Prosessering av måledata i AutoCAD eller Gemini
 • Prosjektering i Gemini eller AutoCAD
 • FKB- og NVDB-dokumentasjon i sosiformat
 • 3D-modellering

Førsteklasses utstyr
Vår kompetente oppmålingsavdeling benytter seg av førsteklasses utstyr som gir et nøyaktig resultat:

 • Totalstasjon:
  • 2 stk TopCon totalstasjon med Magnet Field og Windows 10 programvare, videofunksjon
  • 2 stk Trimble totalstasjon hvorav 1 med videofunksjon
 • GPS
  • 1 stk TopCon med Magnet Field programvare inkl. veimodul
  • 1 stk Trimble med veimodul
 • Drone
  • Ebee Sensefly med ortofotografering, punktsky koordinatfestet