Helse miljø og sikkerhet

HMS er et viktig fokusområde i vår bedrift. Vi er stolte av å være en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift! Fokus på HMS bidrar til økt konkurransekraft gjennom trygge, sunne og friske medarbeidere, og effektiv drift. 

HMS - Øksnes Entreprenør AS

HMS-handlingsplanen ligger til grunn for vårt praktiske HMS-arbeid. Vår erfaring er at for å lykkes med HMS må man både jobbe med kunnskap og holdninger både hos ledere og medarbeidere.

  • ØE skal drive sin virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og det ytre miljø.
  • ØE skal satse på et godt arbeidsmiljø der alle i bedriften tar ansvar viser engasjement og bidrar til trivsel og trygghet.
  • ØE skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter.
 
Vi tar ansvar for våre ansattes og prosjektenes helse, miljø og sikkerhet.

 

Helse:

Øksnes Entreprenør har lenge jobbet målrettet for å engasjere organisasjonen i helsebringende aktiviteter. Vi fokuserer på gode arbeidsstillinger og forebyggende fysisk aktivitet. Øksnes Entreprenør driver et treningsstudio som er lokalisert vegg i vegg med kontorlokalene. De ansatte oppfordres til å trene og jobbe sammen for en god helse.

 

Miljø:

«Å tjene penger og ha det bra» er et av mottoene i Øksnes Entreprenør. ØE er en IA-bedrift og har høy fokus på et godt arbeidsmiljø og medarbeidernes innspill for å skape et enda bedre arbeidsmiljø er ALLTID velkommen. Øksnes Entreprenør har også fokus på hvordan bedriften påvirker nærmiljøet der hvor vi jobber.

Sikkerhet:

Sikkerhet i hele verdikjeden er grunnleggende for at medarbeiderne skal kunne føle seg trygg på jobben. Øksnes Entreprenør er i en bransje med risiko for uhell. Vi har ALLTID fokus på HMS. Gjennom den elektroniske løsningen Smartdok.no har alle medarbeidere mulighet til å rapportere og dokumentere HMS-avvik. Dette er et viktig ledd i utviklings- og oppfølgingsarbeid for å ALLTID ivareta HMS.