Kvalitetssikring, Helse, Miljø og Sikkerhet

KS og HMS er et viktig fokusområde i vår bedrift. Vi er stolte av å være sertifisert iht. ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Ytre miljø)! Fokus på dette bidrar til økt konkurransekraft gjennom trygge, sunne og friske medarbeidere, og effektiv drift.

Vår erfaring er at for å lykkes må man både jobbe med kunnskap og holdninger både hos ledere og medarbeidere.

  • ØE skal drive sin virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og det ytre miljø.
  • ØE skal satse på et godt arbeidsmiljø der alle i bedriften tar ansvar viser engasjement og bidrar til trivsel og trygghet.
  • ØE skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter.
Vi tar ansvar for våre ansattes og prosjektenes helse, miljø og sikkerhet.

Kvalitetssikring:

Øksnes Entreprenør har høyt fokus på dokumentering og kvalitetssikring av vårt arbeid. Vi har høyt fokus på god kommunikasjon og kontinuerlig forbedring av våre prosesser. For ØE er det viktig at kunder for overlevert prosjekter av høy kvalitet til riktig og god lønnsomhet.

 

Helse:

Øksnes Entreprenør har lenge jobbet målrettet for å engasjere organisasjonen i helsebringende aktiviteter. Vi fokuserer på gode arbeidsstillinger og forebyggende fysisk aktivitet. Som et velferdstiltak har vi et eget treningsstudio for de ansatte, hvor vi oppfordrer dem til å trene og jobbe sammen for en god helse.

Arbeidsmiljø:

«Å tjene penger og ha det bra» er et av mottoene i Øksnes Entreprenør. ØE er en IA-bedrift og har høy fokus på et godt arbeidsmiljø og medarbeidernes innspill for å skape et enda bedre arbeidsmiljø er ALLTID velkommen. Øksnes Entreprenør har også fokus på hvordan bedriften påvirker nærmiljøet der hvor vi jobber.

 

Sikkerhet:

Sikkerhet i hele verdikjeden er grunnleggende for at medarbeiderne skal kunne føle seg trygg på jobben. Øksnes Entreprenør er i en bransje med risiko for uhell. Vi har ALLTID fokus på HMS. Gjennom den elektroniske løsningen Smartdok.no har alle medarbeidere mulighet til å rapportere og dokumentere HMS-avvik. Dette er et viktig ledd i utviklings- og oppfølgingsarbeid for å ALLTID ivareta HMS.