Prosjekter

Noen prosjekter vi er stolte av.

Kai Holmen. Kaianlegg Sortland (2016) Oppdragsgiver: Prestfjord AS