Prosjekter

Noen prosjekter vi er stolte av.

Myre skole (2013) Oppdragsgiver: Øksnes kommune

Hitra Kysthavn (2014) Byggherre: "Kristiansund og nordmøre havn".