Tilbyr elementproduksjon

Del: Del på Facebook Del på Twitter Del via epost

Øksnes Entreprenør tilbyr elementproduksjon!

ØE tilbyr elementproduksjon også til andre entreprenører (Fra NESO's nyhetsartikkel)

I 2016 etablerte Øksnes Entreprenør sin egen treelementfabrikk, hvor de siden har produsert elementer til prosjekter i egen regi. Nå er de klare til å tilby produksjon også for andre entreprenører. Øksnes Entreprenør på Myre i Vesterålen har per i dag 18 medarbeidere tilknyttet treelementfabrikken.

– Disse jobber både i elementfabrikken og på byggeplass. Planen fremover er å få faste personer i fabrikk og et eget monteringsteam som jobber ute på byggeplass. Da får vi arbeidere som blir veldig gode innenfor sine felt, og effektiviteten går opp sammen med kvaliteten, forklarer Kevin Olsen (bildet).

Han er produksjonsleder på treelementfabrikken.

– Bakgrunnen for at vi startet med elementbygging, var at vi så at potensialet var stort for å korte ned byggetiden vår samtidig som det er positivt for miljø og klima. I tillegg er det gunstig for arbeidsmiljøet å få kortet ned tiden hvor man jobber ute i dårlig vær, det vet vi jo alle at det kan være en del av her nord, slår Olsen fast.

Nå har Øksnes Entreprenør ambisjoner om å bli leverandør av elementer også til andre entreprenører i Nord-Norge.

– For de som ønsker det, vil vi også kunne håndtere montering av råbygg og gjøre byggene ferdig utvendig. Å tilby elementproduksjon tror vi kan være en bra måte å tenke mer samarbeid på, istedenfor konkurranse. Jeg tror det vil være en vinn-vinn-situasjon i et hardt og presset marked som vi opplever i dag, sier Olsen.

Også logistikkmessig mener han at de er godt rustet til å levere elementer ut i markedet.

– Vi opererer allerede i hele Nord-Norge, og har egne biler som kjører strekningene. Noen ganger kan vi tilpasse frakt til dette. Om ikke, så har vi også gode samarbeidspartnere som kan transportere for oss, sier produksjonslederen, og legger til at de som et supplement også har mulighet til å tilby minihus, garasjer i elementer, spikertelt og for eksempel balkongelementer i det private markedet og til andre interessenter.

– Vi ønsker at alle som har en tanke om prosjekter som kan produseres som prefabrikkerte løsninger skal ta kontakt, så kan vi drøfte saken sammen og vurdere mulighetene. Vi har også elementfabrikk som lager prefabrikkerte betongelementer, så i sum har vi et bredt spekter av muligheter for å levere totale løsninger, slår han fast.

Olsen legger ikke skjul på at han mener at elementbygg er en viktig del av fremtiden i entreprenørbransjen.

– Vi har nå klart å finne våre metoder og løsninger som gir meget gode resultater både tidsmessig, kvalitetsmessig og økonomisk. Men samarbeid blir en nøkkel fremover. Hvis operasjoner blir mer delt opp og ansvar fordelt på flere parter, står vi mye sterkere og kan bygge opp hverandre til å bli gode, effektive og miljøvennlige. Det er noe alle vil være tjent med, både leverandører, kunder, tiltakshavere, eiendomsutviklere og entreprenører, mener Olsen, og legger til at de også kan være behjelpelig med tegning/prosjektering.

– Vi har mange digitale hjelpemidler, ingeniører og talentfulle tegnere i egen bedrift. Daniel Jørgensen, som er ingeniør og BIM-ansvarlig i fabrikken, benytter verktøy som konstruerer bygg i elementer med automatikk, hvor produksjonstegninger går digitalt til fabrikk og blir produsert, avslutter Olsen.

Damian Zamora og Piotr Pucek jobber med et takelement i fabrikken. Foto: Privat